Bugünkü yazım... Korkunç günler yaşıyoruz… sozcu.com.tr/2014/yazarlar/…

Uğur Dündar    @ugurdundarsozcu 4 retweets

Uğur Dündar : Korkunç günler yaşıyoruz...  Ada­let Ba­ka­nı... Ha­kim­ler ve Sav­cı­lar Yük­sek Ku­ru­lu... Yar­gı­tay ve Da­nış­tay gi­bi yü­ce yar­gı ku­rum­la­rı... Dü


Read more at sozcu.com.tr
submit to reddit
Tracker Pixel