195.46.39.39 ve 195.46.39.40 DNS ile Youtube a girebilirsiniz #YouTubeBlockedinTurkey #TurkeyBlockedYoutube v @AnonyPress #OpTurkey

Anonymiss News #AN    @Anonymiss_News 3 retweets
submit to reddit
Tracker Pixel